Okolice Matematyki

Strona korzysta ze skryptów MathJax, które pozwalają łatwo i ładnie prezentować wzory naukowe na stronach internetowych.
$$ \sin~x = \sum \limits_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} $$

W przypadku skomplikowanych wzorów, niektóre elementy mogą być zbyt małe, aby je odczytać. Dwukrotne kliknięcie na wzorze powoduje jego powiększenie o 50%.
wzor50

Do rysunków wykorzystana została biblioteka JSXGraph.