Author: MK

0

Zadanie 8.2.1

Punkty A(1,7), B(-5,1), C(7,-5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Oblicz odległość między środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie a środkiem ciężkości tego trójkąta. Rysunek do zadania Środek okręgu opisanego na trójkącie jest to punkt, w...

0

Zadanie 10.8

Ze zbioru liczb {1, 2, 4, 5, 10} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą...

0

Zadanie 1.4.2

Wyznacz liczbę, której 16% jest liczbą o 9 mniejszą niż \(33 \frac{1}{3}\%\) liczby 630. Rozwiązanie Zapisujemy równanie opisujące treść zadania i wyznaczamy z niego szukaną liczbę. $$ \begin{array}{rcl} 16\% x + 9 &=& 33...

0

Zadanie 1.4.1

Para spodni i bluza kosztują tyle samo. Jeżeli spodnie stanieją o 4%, zaś bluza zdrożeje o 12%, to o ile procent więcej będzie trzeba zapłacić za 2 pary spodni i jedną bluzę? Rozwiązanie Przekładamy...

0

Zadanie 4.3.2

Wyznacz wartość parametru \(k\), jeżeli wiadomo, że dla argumentu 1 funkcje \(f(x) = (\frac{2}{5})^{x-2}\) oraz \(g(x) = (\frac{1}{4})^{3x + k} + 2\) przyjmują tą samą wartość. Rozwiązanie Skoro dla \(x = 1\) funkcje \(f(x)\)...