Ciąg arytmetyczny

Wzór na \(n\)-ty (dowolny) wyraz ciągu:
$$ a_n = a_1 + (n-1)r $$
gdzie \(r\) jest różnicą ciągu arytmetycznego:
$$ r = a_n – a_{n-1} $$

Wzór łączący 3 kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego:
$$ a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} $$

Wzór na sumę \(n\) kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego:
$$ S_n = \frac{a_1 + a_n}{2}n = \frac{2a_1 + (n-1)r}{2}n $$

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *