Category: 10. Prawdopodobieństwo

0

Zadanie 10.8

Ze zbioru liczb {1, 2, 4, 5, 10} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą...

0

Zadanie 10.7

Ile można wybrać pięcioosobowych delegacji z grupy 8 studentów i 7 studentek, w skład których wchodziłyby: a) co najmniej 3 studentki b) co najmniej 2 studentki i co najmniej 3 studentów c) co najmniej...

0

Zadanie 10.6

W pudełku z maskotkami były misie i pieski, przy czym misiów było trzy razy więcej niż piesków. Wybieramy losowo kolejno bez zwracania dwie maskotki. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że za pierwszym razem wylosowaliśmy misia a za...

0

Zadanie 10.5

W pudełku jest 5 kul żółtych, 6 kul zielonych, 7 kul czerwonych, 8 kul niebieskich. Z tego pudełka wyciągamy losowo 3 kule. Ile jest możliwości, że każda wylosowana kula ma inny kolor? Tabela do...

0

Zadanie 10.3

W szeregu ustawiono losowo 4 mężczyzn i 3 kobiety. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że dane 2 osoby tej samej płci nie będą stały obok siebie. Rysunek do zadania Aby spełnić warunki z treści zadania, kobiety...

0

Zadanie 10.2

Tworzymy trójznakowe kody zbudowane z liter lub cyfr. Ile jest takich kodów, w których występuje co najmniej jedna litera i co najmniej jedna cyfra, jeśli: a) nie rozróżniamy liter małych i wielkich; b) rozróżniamy...

5

Zadanie 10.1

W pojemniku jest osiem kul ponumerowanych od 1 do 8, przy czym kule z numerami, których reszta z dzielenia przez 3 jest równa 1 są białe, a pozostałe kule są czarne. Losujemy z pojemnika...