Category: 3. Równania i nierówności

0

Zadanie 3.4.1

Czy można ułożyć równanie kwadratowe tak, aby suma pierwiastków a) była równa 7, a ich iloczyn 3, b) była równa 3, a ich iloczyn 7? Rozwiązanie W obu podpunktach zadania korzystamy z wzorów Viete’a...

0

Zadanie 3.5.10

Dorota jest trzy razy młodsza od swojego taty, a 4 lata temu była od niego cztery razy młodsza. Ile lat ma Dorota? Rozwiązanie Przyjmujemy poniższe oznaczenia: \(d\) — wiek Doroty \(t\) — wiek taty...

0

Zadanie 3.5.9

Długość placu jest o 2 m krótsza od podwójnej jego szerokości. Na ogrodzenie placu potrzebne jest dokładnie 26 m siatki. Jakie wymiary ma ten plac? Rozwiązanie Przyjmujemy poniższe oznaczenia: \(d\) — długość placu \([m]\)...

1

Zadanie 3.7.5

Tę samą trasę z Kielc do Sandomierza pokonało dwóch rowerzystów. Drugi z nich wyruszył 28 minut później niż pierwszy, ale jechał ze średnią prędkością o 3 km/h większą od średniej prędkości pierwszego rowerzysty i...

0

Zadanie 3.7.4

Kolarz pokonał trasę 114 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą o 9,5 km/h, to pokonałby tę trasę w czasie o 2 godziny dłuższym. Oblicz, z jaką średnią prędkością jechał ten kolarz. Rozwiązanie Analizując...