Category: 2. Wartość bezwzględna

0

Zadanie 3.2.2

Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną |2x – 5| + |x + 4| ≤ 2 – 2x. Rozwiązanie $$ |2x-5| = \begin{cases} 2x-5 & \text{dla } x \geqslant \frac{5}{2} & \oplus \\ -2x+5 & \text{dla...

0

Zadanie 3.2.1

Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną |x + 1| + |x – 8| < 10. Rozwiązanie W pierwszym kroku stosujemy definicję wartości bezwzględnej do obu przypadków. $$ |x+1| = \begin{cases} x+1 & \text{ dla }...