Category: 3. Funkcja wykładnicza

0

Zadanie 4.3.2

Wyznacz wartość parametru \(k\), jeżeli wiadomo, że dla argumentu 1 funkcje \(f(x) = (\frac{2}{5})^{x-2}\) oraz \(g(x) = (\frac{1}{4})^{3x + k} + 2\) przyjmują tą samą wartość. Rozwiązanie Skoro dla \(x = 1\) funkcje \(f(x)\)...