Category: 1. Proste

0

Zadanie 8.1.3

Dla jakich wartości parametru m proste o równaniach (m+1)x – my – 4 = 0 i 3x + (2-m)y – 6m = 0 przecinają się w punkcie leżącym na osi OX? Rozwiązanie W pierwszym...

0

Zadanie 8.1.2

Punkty A=(-2,4), B=(-2,-2), C=(5,-3), D=(1,4) to wierzchołki czworokąta. Oblicz współrzędne przecięcia przekątnych tego czworokąta. Rysunek do zadania Rozwiązanie Wyznaczamy równania dwóch prostych: prostej przechodzącej przez punkty AC i prostej przechodzącej przez punkty BD. $$...

0

Zadanie 8.1.1

Punkty A=(-9, 1) i B=(8, -5) to kolejne wierzchołki rombu ABCD. Przekątna AC tego rombu jest zawarta w prostej o równaniu \(y = \frac{2}{3}x + 7\). Oblicz współrzędne wierzchołka D oraz obwód tego rombu....