Category: 2. Trójkąty

0

Zadanie 8.2.1

Punkty A(1,7), B(-5,1), C(7,-5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Oblicz odległość między środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie a środkiem ciężkości tego trójkąta. Rysunek do zadania Środek okręgu opisanego na trójkącie jest to punkt, w...