Statystyka

Średnia arytmetyczna:
$$ \overline{x} = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n}{n} $$

Średnia geometryczna:
$$ \overline{x} = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \ldots \cdot a_n} $$

Kwadrat odchylenia standardowego:
$$ \sigma^2 = \frac{(a_1 – \overline{x})^2 \cdot n_1 + (a_2 – \overline{x})^2 \cdot n_2 + \ldots + (a_n – \overline{x})^2 \cdot n_n}{n_1 + n_2 + \ldots + n_n} $$
Kwadrat odchylenia standardowego obliczamy odejmując od kolejnych wartości średnią arytmetyczną wszystkich wartości \((a_1 – \overline{x})\), następnie tą różnicę podnosimy do kwadratu i mnożymy przez liczbę wystąpień danej wartości. Całość dzielimy przez liczbę wystąpień wszystkich wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *