Tagged: czworokąt

0

Zadanie 8.1.2

Punkty A=(-2,4), B=(-2,-2), C=(5,-3), D=(1,4) to wierzchołki czworokąta. Oblicz współrzędne przecięcia przekątnych tego czworokąta. Rysunek do zadania Rozwiązanie Wyznaczamy równania dwóch prostych: prostej przechodzącej przez punkty AC i prostej przechodzącej przez punkty BD. $$...

0

Zadanie 3.5.2

Obwód czworokąta wynosi 0,28 m. Drugi bok jest o 5 cm większy od pierwszego, trzeci zaś bok stanowi 75% drugiego, a 120% czwartego boku. Oblicz boki tego czworokąta. Rozwiązanie Na podstawie treści zadania układamy...