Tagged: kule

0

Zadanie 10.5

W pudełku jest 5 kul żółtych, 6 kul zielonych, 7 kul czerwonych, 8 kul niebieskich. Z tego pudełka wyciągamy losowo 3 kule. Ile jest możliwości, że każda wylosowana kula ma inny kolor? Tabela do...

5

Zadanie 10.1

W pojemniku jest osiem kul ponumerowanych od 1 do 8, przy czym kule z numerami, których reszta z dzielenia przez 3 jest równa 1 są białe, a pozostałe kule są czarne. Losujemy z pojemnika...