Tagged: obwód

0

Zadanie 8.1.1

Punkty A=(-9, 1) i B=(8, -5) to kolejne wierzchołki rombu ABCD. Przekątna AC tego rombu jest zawarta w prostej o równaniu \(y = \frac{2}{3}x + 7\). Oblicz współrzędne wierzchołka D oraz obwód tego rombu....

0

Zadanie 3.5.2

Obwód czworokąta wynosi 0,28 m. Drugi bok jest o 5 cm większy od pierwszego, trzeci zaś bok stanowi 75% drugiego, a 120% czwartego boku. Oblicz boki tego czworokąta. Rozwiązanie Na podstawie treści zadania układamy...

0

Zadanie 7.2

W trapezie równoramiennym ABCD ramię ma długość 10. Obwód tego trapezu jest równy 40. Wiedząc, że tangens kąta ostrego w trapezie ABCD jest równy ¾, oblicz długości jego podstaw. Rysunek do zadania Rozwiązanie Z...