Tagged: parametr

0

Zadanie 4.3.2

Wyznacz wartość parametru \(k\), jeżeli wiadomo, że dla argumentu 1 funkcje \(f(x) = (\frac{2}{5})^{x-2}\) oraz \(g(x) = (\frac{1}{4})^{3x + k} + 2\) przyjmują tą samą wartość. Rozwiązanie Skoro dla \(x = 1\) funkcje \(f(x)\)...

0

Zadanie 8.1.3

Dla jakich wartości parametru m proste o równaniach (m+1)x – my – 4 = 0 i 3x + (2-m)y – 6m = 0 przecinają się w punkcie leżącym na osi OX? Rozwiązanie W pierwszym...

0

Zadanie 1.2.3

Niech \(m = log_{21} 7\). Wykaż, że \(log_7 27 = \frac{3(1-m)}{m}\). Rozwiązanie Najpierw przekształcamy prawą stronę równania. $$ \frac{3(1-m)}{m} = \frac{3}{m} – 3 $$ Następnie podstawiamy wartość parametru \(m\) i przekształcamy równanie logarytmiczne do...

Zadanie 1.2.2

Wyznacz wartość parametru \(a\), dla której równanie \(2x^2 + 2x – log_2 a = 0\) ma jedno rozwiązanie. Rozwiązanie Założenie: \(a > 0\). Zapisujemy warunek jaki musi być spełniony, aby równanie kwadratowe miało jedno...