Tagged: pole trapezu

0

Zadanie 7.1

W trapezie ABCD odcinki AB i DC są podstawami. Pole trapezu ABCD jest równe 130 cm². Na ramieniu AD zaznaczono punkt E, a na ramieniu BC – punkt F, w taki sposób, że trapez EFCD...