Tagged: prawdopodobieństwo

0

Zadanie 10.6

W pudełku z maskotkami były misie i pieski, przy czym misiów było trzy razy więcej niż piesków. Wybieramy losowo kolejno bez zwracania dwie maskotki. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że za pierwszym razem wylosowaliśmy misia a za...

0

Zadanie 10.3

W szeregu ustawiono losowo 4 mężczyzn i 3 kobiety. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że dane 2 osoby tej samej płci nie będą stały obok siebie. Rysunek do zadania Aby spełnić warunki z treści zadania, kobiety...

5

Zadanie 10.1

W pojemniku jest osiem kul ponumerowanych od 1 do 8, przy czym kule z numerami, których reszta z dzielenia przez 3 jest równa 1 są białe, a pozostałe kule są czarne. Losujemy z pojemnika...