Tagged: ramię

0

Zadanie 7.2

W trapezie równoramiennym ABCD ramię ma długość 10. Obwód tego trapezu jest równy 40. Wiedząc, że tangens kąta ostrego w trapezie ABCD jest równy ¾, oblicz długości jego podstaw. Rysunek do zadania Rozwiązanie Z...