Tagged: suma ciągu

0

Zadanie 5.2.1

Ciąg {x – 3, x + 3, 6x + 2, …} jest nieskończonym ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich. Oblicz iloraz tego ciągu i uzasadnij, że \(\frac{S_{19}}{S_{20}} \le \frac{1}{4}\), gdzie \(S_n\) oznacza sumę \(n\) początkowych...

0

Zadanie 5.1.2

Suma \(S_n = a_1 + a_2 + … + a_n\) początkowych \(n\) wyrazów pewnego ciągu arytmetycznego \((a_n)\) jest określona wzorem \(S_n = n^2 – 2\) dla \(n \geq 1\). Wyznacz wzór na \(n\)-ty wyraz...

0

Zadanie 5.1.1

Wykopanie 1 metra studni kosztuje 8 zł, a każdego następnego o 3 zł drożej. Oblicz: a) ile kosztuje wykopanie studni o głębokości 25 m; b) jaka była głębokość studni, jeśli jej wykopanie kosztowało 798...