Tagged: suma

0

Zadanie 3.4.1

Czy można ułożyć równanie kwadratowe tak, aby suma pierwiastków a) była równa 7, a ich iloczyn 3, b) była równa 3, a ich iloczyn 7? Rozwiązanie W obu podpunktach zadania korzystamy z wzorów Viete’a...

0

Zadanie 5.1.3

Ciąg arytmetyczny \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n = \frac{5-2n}{2}\) dla \(n \ge 1\). Oblicz sumę dla \(a_{51} + a_{52} + a_{53} + … + a_{99} + a_{100}\). Rozwiązanie W pierwszej kolejności obliczamy sumę 50...