Tagged: trapez

0

Zadanie 7.2

W trapezie równoramiennym ABCD ramię ma długość 10. Obwód tego trapezu jest równy 40. Wiedząc, że tangens kąta ostrego w trapezie ABCD jest równy ¾, oblicz długości jego podstaw. Rysunek do zadania Rozwiązanie Z...

0

Zadanie 7.1

W trapezie ABCD odcinki AB i DC są podstawami. Pole trapezu ABCD jest równe 130 cm². Na ramieniu AD zaznaczono punkt E, a na ramieniu BC – punkt F, w taki sposób, że trapez EFCD...